Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Zmluva o pozemkových úpravách - Ministerstvo pôdohospodárstva SR    
Zmluva o nájme - OSMONT elektromontáže, s.r.o.
Zmluva o dielo - ČaS ENERGO PLUS, s.r.o.
NATUR-PACK, a.s - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PB - dohoda o podmienkach vykonávania služieb
Zmluva o dielo - Doprastav a.s.
Dodatok č.1 k zmluve PUVERO
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. - dohoda o vyplňovacom práve
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. - zmluva o bežnom účte
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. - zmluva o záložnom práve
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. - zmluva o úvere
Zmluva o pripojení - SSE, a.s.
Zmluva o poskytnutý služby - PUVERO real spol. s r.o.
Zmluva o výpožičke podperných bodov - Stredoslovenská energetika
Dohoda o spolupráci - Stredoslovenská energetika
Zmluva o výpožičke - IVECO (hasičské vozidlo)
Zmluva o dielo - obnova verejného osvetlenia v obci Ďurďové
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku - č. 270/2015-2050-1200
Príloha č.1 k zmluve č.  2702015-2050-1200
Príloha č.2 k zmluve č.  2702015-2050-1200
Príloha č.3 k zmluve č.  2702015-2050-1200
Príloha č.4 k zmluve č.  2702015-2050-1200
Príloha č.5 k zmluve č.  2702015-2050-1200
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Peter Šadlák
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM, zo dňa 25.9.2015
Zmluva o udelení súhlasu na použitie diela, 23
Zmluva o dielo s Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Licenčná zmluva s Made spol. s r.o.
Zmluva o dielo s ALL ENERGY s.r.o.
Zmluva s Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., str. 2, 3, 4, 56
Zmluva s Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy
Dohoda s UPSVaR, str. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12
Zmluva o združení finančných prostriedkov, 2, 3
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., 2, Dodatok, 2
Príloha č.1 k zmluve o pripojení k informačného systému DCOM zo dňa 28.10.2014
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Zmluva o poskytnutí dotácie pre RZ pri ZŠ v Pružine