Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Internetová miestnosť slúži najmä obyvateľom, študentom a deťom obce Ďurďové.

V internetovej miestnosti sa nachádza počítač s internetom a tlačiareň. Študenti a deti si tu môžu sťahovať potrebné informácie na školské projekty, tvoriť prezentácie, ale aj písanie rôznych prác.

Nachádzajú sa tu aj rôzne spoločenské hry, karty a knihy, deti tu môžu tráviť voľný čas.

Internetová miestnosť slúži aj na konanie rôznych záujmových krúžkov, môžu sa tu konať rôzne schôdze, schôdze obecného zastupiteľstva, stretnutia občanov Ďurďové a iné.

Internetovú miestnosť je možné objednať 3 dni vopred na telefónnom čísle 042/ 4353 240 alebo 0948 017 435.