Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Fa č.120/2018 - SSE
Fa č.119/2018 - SSE
Fa č.118/2018 - Vladimík Styk - BOST
Fa č.117/2018 - MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.
Fa č.116/2018 - TELEKOM
Fa č.115/2018 - Obec Jasenica
Fa č.114/2018 - Obec Jasenica
Fa č.113/2018 - EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.
Fa č.112/2018 - APX, k.s.
Fa č.111/2018 - TELEKOM
Fa č.110/2018 - Prima banka Slovensko, a.s.
Fa č.109/2018 - Prieložný
Fa č.108/2018 - MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.
Fa č.107/2018 - H B H, a.s.
Fa č.106/2018 - K-Staving s.r.o.
Fa č.105/2018 - MARKO - Marek Michálek
Fa č.104/2018 - SSE
Fa č.103/2018 - Slovak Telekom
Fa č.102/2018 - Edvard Švec
Fa č.101/2018 - Slovak telekom
Fa č.100/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
Fa č.99/2018 - ING Ivan Moravčík
Fa č.98/2018 - AKTIV PRO, s.r.o.
Fa č.97/2018 - AKTIV PRO, s.r.o.
Fa č.96/2018 - AKTIV PRO, s.r.o.
Fa č.95/2018 - Dušan Turičík
Fa č.94/2018 - Združenie miest a obcí Slovenska
Fa č.93/2018 - Telekom
Fa č.92/2018 - Združenie obcí Strážovské vrchy
Fa č.91/2018 - SSE
Fa č.90/2018 - Danka Tkáčová DM - Servis
Fa č.89/2018 - Komunálna poisťovňa, a.s.
Fa č.88/2018 - Telekom
Fa č.87/2018 - Ing. Miroslav Smatana - INVESTCONSULT
Fa č.86/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
Fa č.85/2018 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Fa č.84/2018 - Martin Pružinec - MP Studio
Fa č.83/2018 - Jaroslav Prieložný
Fa č.82/2018 - Obec Jasenica
Fa č.81/2018 - Telekom
Fa č.80/2018 - SSE
Fa č.79/2018 - Made spol. s r.o.
Fa č.78/2018 - Firesystem, s.r.o.
Fa č.77/2018 - CBS spol, s.r.o.
Fa č.76/2018 - Telekom
Fa č.75/2018 - Komunálna poisťovňa
Fa č.74/2018 - Firesystem, s.r.o.
Fa č.73/2018 - Firesystem, s.r.o.
   Fa č.72/2018 - Megawaste Slovakia, s.r.o.
   Fa č.71/2018 - IMAO electric, s.r.o.
   Fa č.70/2018 - Telekom
   Fa č.69/2018 - Komunálna poisťovňa, a.s.
   Fa č.68/2018 - Komunálna poisťovňa, a.s.
   Fa č.67/2018 - SSE
   Fa č.66/2018 - Firesystem, s.r.o.
   Fa č.65/2018 - Firesystem, s.r.o.
   Fa č.64/2018 - Telekom
   Fa č.63/2018 - Petit Press, a.s.
   Fa č.62/2018 - Generali Poisťovňa, a.s.
   Fa č.61/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
   Fa č.60/2018 - Telekom
   Fa č.59/2018 - PS 12 Group s.r.o.
   Fa č.57/2018 - Obec Jasenica
   Fa č.56/2018 - Obec Jasenica
   Fa č.55/2018 - Telekom
   Fa č.54/2018 - Anna Macková
   Fa č.53/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
   Fa č.52/2018 - Eduard Švec
   Fa č.51/2018 - Telekom
   Fa č.50/2018 - Združenie miest a obcí Slovenska
   Fa č.49/2018 - SSE
   Fa č.48/2018 - Anna Macková
   Fa č.47/2018 - Made spol. s.r.o.
Fa č.46/2018 - Dušan Turičík
Fa č.45/2018 - Združenie obcí Strážovské vrchy
Fa č.44/2018 - Komunálna poisťovňa, a.s.
Fa č.43/2018 - Telekom
Fa č.42/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
Fa č.41/2018 - Denisa Hrincová - L-DEN SLOVAKIA
Fa č.40/2018 - Firesystem, s.r.o.
Fa č.39/2018 - SSE
Fa č.38/2018 - Telekom
Fa č.37/2018 - Petra Hulková
Fa č.36/2018 - MAS Naše Považie
Fa č.35/2018 - Telekom
Fa č.34/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
Fa č.33/2018 - DOXX - stravné lístky
Fa č.32/2018 - SSE
   Fa č.31/2018 - Telekom
   Fa č.30/2018 - Mgr. Adriana Očenášová
   Fa č.29/2018 - Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA
   Fa č.28/2018 - Telekom
   Fa č.27/2018 - CBS spol, s.r.o.
   Fa č.26/2018 - Obec Jasenica
   Fa č.25/2018 - aktiv project, s.r.o.
   Fa č.24/2018 - Emília Betáková - B&B Consulting
   Fa č.23/2018 - IMAO electric, s.r.o.
   Fa č.22/2018 - Megawaste slovakia s.r.o.
   Fa č.21/2018 - SSE
   Fa č.20/2018 - Telekom
   Fa č.19/2018 - MADE spol. s r.o.
   Fa č.18/2018 - Jaroslav Prieložný
   Fa č.17/2018 - Slovgram
Fa č.16/2018 - Slovak Telekom
Fa č.15/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
Fa č.14/2018 - Ing. Jozef Vida
Fa č.13/2018 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č.12/2018 - SSE
Fa č.11/2018 - PBRZMO
Fa č.10/2018 - IMAO electric, s.r.o.
Fa č.9/2018 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č.8/2018 - Megawaste Slovakia s.r.o.
Fa č.7/2018 - SOZA
Fa č.6/2018 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č.5/2018 - SSE
Fa č.4/2018 - Obec Jasenica
Fa č.3/2018 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č.2/2018 - Eduard Švec
Fa č.1/2018 - MADE spol. s.r.o.