Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Fa č.01/13 
Fa č.02/13
Fa č.03/13
Fa č.04/13

Fa č.05/13
Fa č.06/13
Fa č.07/13
Fa č.08/13
Fa č.09/13
Fa č.10/13
Fa č.11/13
Fa č.12/13
Fa č.13/13
Fa č.14/13
Fa č.15/13
Fa č.16/13
Fa č.17/13
Fa č.18/13
Fa č.19/13
Fa č.20/13
Fa č.21/13
Fa č.22/13
Fa č.23/13
Fa č.24/13
Fa č.25/13
Fa č.26/13
Fa č.27/13
Fa č.28/13
Fa č.29/13
Fa č.30/13
Fa č.31/13
Fa č.32/13
Fa č.33/13
Fa č.34/13
Fa č.35/13
Fa č.36/13

Fa č.37/13

Fa č.38/13
Fa č.39/13
Fa č.40/13
Fa č.41/13
Fa č.42/13
Fa č.43/13
Fa č.44/13
Fa č.45/13
Fa č.46/13
Fa č.47/13
Fa č.48/13
Fa č.49/13
Fa č.50/13
Fa č.51/13
Fa č.52/13
Fa č.53/13
Fa č.54/13
Fa č.55/13
Fa č.56/13
Fa č.57/13
Fa č.58/13
Fa č.59/13
Fá 60/13 za odvoz a uskladnenie odpadov za 6/2013
Fá 61/13 separovaný zber 6/2013
Fá 62/13 za služby pevnej siete
Fá 63/13 internet
Fá 64/2013
Fá za telefón za 6/2013
Fá č. 66/2013 poplatok SOZA
Fá č. 67/13 za odvoz a uskl. odpadu
Fá 68/13 za sep. zber
Fá č 69/13 internet
Fá č.70/13 tel. pevná 
Fá č. 71/13
Fá č. 72/13 telefón 7/2013
Poistné KD a MR
Zál. Fá za časopis FS
Fá za noviny
Fá za internet
Fá za separovaný zber
Fá 78/013 za odvoz a usklad. odpadu
Fá 79/13 za služby pevnej siete
Fá 80/2013
Fá 81/2013 za telefón
Fa č.82/13 za sep. zber
Fá č.83/13 vývoz a lik. odpadu
Fá 84/13 na spoločnú úradovňu Jasenica
Fá 85/13 za internet
Fá 86/13
Fá 87/13
Fá 88/2013 mobil
Fá 89/013 poistenie osôb
Fá 90/013 za vývoz a uskl. odpadu
Fá 91/013 za sep.zber
Fá 92/013 za telekomunikačné služby
Fá/93/013 internet
Fá 94/013 tel. služby
Fá95/013 T-com
Fá 96/013 sep. zber
Fá 97/013 odvoz odpadu
Fá 98/13 pevná sieť
Fá 99/13 telek. služby
Fá 100/13
členské ZMOS 101/13
poistenie komunikácií 102/13
Fá 103/13 odvoz a uloženie odpadu
Fá 104/13 sep. zber
Fá 105/13 internet
Fá 51/2014 separovaný zber
Fa č. 90/14 telek. služby