Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

V roku 2012 bola dokončená výstavba detského ihriska, ktoré slúži najmä pre deti do 13 rokov.

Toto detské ihrisko bolo vybavené prostredníctvom poskytnutej dotácie z rozpočtovej rezervy bývalej predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, ktorá poskytla našej obci sumu vo výške 2000€, na základe žiadosti, ktorú vypracoval starosta obce.

Vybavenie detského ihriska tvorí príslušenstvo hracích prvkov a to hrad so šmýkalkou a zábradlím, pieskovisko so strieškou, šplhacia stena s rebrinou a dve hojdačky, pyramída s dvomi hojdačkami, kladinová hojdačka a stôl s dvomi lavičkami pre matky.

Toto ihrisko má rozlohu približne 200m2 a je pre našu obec veľkým prínosom. Je neustále využívané deťmi s matkami, ale i návštevníkmi obce.