Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Cyrilometodský dvojkríž je postavený na Stolovej skale vedľa Hradiska, v Dolnom skáli. Územie bolo osídlené Slovanmi už v dobe hradištnej, r. 850 - 950 n.l. Nadmorská výška predstavuje 600 m.n.m.

Dvanásťmetrový dvojkríž dňa 29. augusta 2015 osadili dobrovoľníci z obce v spolupráci s obecným úradom. Dvojkríž pripomína 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Bol posvätený dekanom pružinskej farnosti Pavľom Gavendom, za účasti farára Pavla Marettu z Podskalia. Zúčastnili sa aj občania z okolitých obcí a miest. Zaujímavosťou je osvetlenie kíža.

Dňa 13. decembra 2015 bol nutný výstup ku krížu, čím bola zahájená tradícia každoročných výstupov.

Cyrilometodský dvojkríž sa zaradil medzi kultúrne dedičstvo obce spolu s kaplnkou a zrubovou zvonicou.

Nahliadnite do knihy výstupov na Cyrilometodskom dvojkríži a pri svojom výstupe nám nezabudnite napísať odkaz :-)

 

 Prejsť na celú galériu