Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Mimoriadna situácia

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.233
Úradné hodiny počas mimoriadnej situácie
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia
ZMENA režimové opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa (002)
Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR
UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020
Koronavírus (info mestá, obce)
Čo robiť, ak mi bola nariadená povinná karanténa?
Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia
Zmena a doplnenie opatrenia HH SR
Dôležité informácie pre občanov
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Oznámenie o bezpečnostných opatreniach úradu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dňa 12. 3. 2020 v čase od 6:00 do 6:55 bolo Sekciou krízového riadenia MV SR uskutočnené vyrozumenie v zmysle Smernice vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 572/2017 z 13.12.2017) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. 3. 2020 od 6:00 hod. na území Slovenskej republiky rozhodnutím vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.